Registrace obchodního partnera

Chcete-li se stát pravidelným uživatelem systému, nejprve se zaregistrujte vyplněním údajů v tomto formuláři a jeho odesláním. Pouze jako registrovaný uživatel budete moci využívat další služby portálu. 
Pokud chcete využívat tento portál jako obchodní partner, je třeba, aby váš předmět podnikatelské činnosti souvisel s prodejem výpočetní techniky a služeb s tím spojených.

Pokud ještě nejste stálým obchodním partnerem AT Computers, zašlete prosím kopii Živnostenského listu, nebo kopii výpisu z OR (eventuálně i osvědčení o registraci DIČ) na e-mail novakova@atcomp.cz. Doporučujeme prostudovat si obchodní podmínky.


Odesláním registračního formuláře výslovně vyjadřujete svůj souhlas se zasíláním veškerých informací, údajů či materiálů reklamního charakteru od společnosti AT Computers (e-mailem, poštou), a to v souladu se zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších změn a doplňků, kdy zasílání těchto informací strany považují za informace, údaje či materiály vyžadované.